Sunday , December 17 2017
Home / Architecture / House Contemporary Style in Japan

House Contemporary Style in Japan

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น หลังนี้เป็นบ้านที่ใช้อาศัยเพียงครอบครัวเดียว ลักษณะของรูปแบบอาคารเป็นแบบ Contemporary ออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัท Architect Show บ้านสวยงามหลังนี้ตั้งอยู่ใน Higashi Sonogi ประเทศญี่ปุ่น โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตารางเมตร หลักในการออกแบบบ้านนั้นเน้นในการนำไม้มาเป็นวัสดุหลักในการดีไซด์ ทำให้บ้านดูอบบอุ่น และแสดงถึงความเป็นตัวตนของคนในชาติ Japan ได้เป็นอย่างดี

ยินดีให้คำปรึกษาเรื่อง การออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน การก่อสร้างบ้าน ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน ตกแต่งภายในบ้าน และอาคารต่างๆ ติดต่อสอบถาม พูดคุยกับทางบริษัทฯ ได้ที่

Tel : 0 2 – 4 4 8 – 6 7 5 0 – 1

E-Mail : gable_group@yahoo.com
Website : www.gable.co.th
index


ออกแบบบ้าน | เขียนแบบบ้าน | ต่อเติมบ้าน | รับสร้างบ้าน | ตกแต่งภายใน