Monday , November 20 2017
Home / Furniture / ที่นอนฮิปสเตอร์เด็กแนวยุคใหม่ Sofa Hipster

ที่นอนฮิปสเตอร์เด็กแนวยุคใหม่ Sofa Hipster

ยุคสมัยก้าวเดินไปอย่างว่องไว สิ่งใหม่ๆก้าวเข้ามาเสมอแม้กระทั่งเด็กแนวก็มีการพัฒนากลายเป็นเด็กฮิปสเตอร์ ความคิดและรสนิยมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่อยากตกยุคก็ต้องก้าวเดินให้ทัน นักออกแบบเฟอร์นิเจอน์ก็พัฒนาไปตามเทรนด์เหมือนกัน Sofa Hipster เป็นที่นอนสำหรับฮิปสเตอร์เด็กแนวยุคใหม่ที่มักไม่หยุดนิ่งกับสิ่งเดิมๆและความต้องการสูง Sofa Hipster หรือที่นอนฮิปสเตอร์ตัวนี้คงถูกใจ