Monday , November 20 2017
Home / Project / Construction / บ้านพักอาศัย 3 ชั้น คุณวิศิษฐ์ สว่างเนตร

บ้านพักอาศัย 3 ชั้น คุณวิศิษฐ์ สว่างเนตร

บ้านพักอาศัย 3 ชั้น สไตล์ Modern หลังนี้เป็นบ้านที่ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามาก ด้วยเพราะขนาดที่ดินมีความกว้างไม่มากแต่มีความลึกเป็นทางยาว และมีบ้านหลังเก่าที่ต้องการเก็บไว้อยู่ระหว่างกลาง จึงต้องออกแบบบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยในแนวดิ่งแทน ทำให้บ้านพักอาศัยหลังนี้มีพื้นที่ถึง 3 ชั้น และมีตัวอาคาร 2 หลัง เพราะเจ้าของบ้านมีสมาชิกหลายคน

เจ้าของบ้าน  |  คุณวิศิษฐ์ สว่างเนตร
รับสร้างบ้าน  |  บริษัท เกเบิ้ลอาร์คอน จำกัด
พื้นที่ก่อสร้าง | 550 ตารางเมตร
มูลค่า   |   7.50 ล้านบาท

ผลงานการออกแบบบ้านสวยๆ และดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังนี้โดย

บริษัท เกเบิ้ล-เดคอร์ จำกัด บริษัท เกเบิ้ลอาร์คอน จำกัด

ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่อง การออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน การก่อสร้างบ้าน ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน ตกแต่งภายในบ้าน และอาคารต่างๆ
ติดต่อสอบถาม พูดคุยกับทางบริษัทฯ ได้ที่

Tel : 0 2 – 4 4 8 – 6 7 5 0 – 1

E-Mail : gable_group@yahoo.com
Website : www.gable.co.th
index


ออกแบบบ้าน | เขียนแบบบ้าน | ต่อเติมบ้าน | รับสร้างบ้าน | ตกแต่งภายใน