Sunday , December 17 2017
Home / Project / Construction / โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ Asahi Furniture

โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ Asahi Furniture

อาคารโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ Asahi Furniture บริษัท จำหน่ายสินค้า เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน เป็นอาคาร 2 ชั้นโครงสร้างหลักเป็น ค.ส.ล. ชั้นบนเป็นโครงสร้างเหล็ก รูปแบบอาคารเป็นแนว Modern เน้นพื้นที่ใช้สอย มีห้องห้องกระจกสำหรับโชว์สินค้าพิเศษ

ผลงานการออกแบบบ้านสวยๆ และดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังนี้โดย

บริษัท เกเบิ้ล-เดคอร์ จำกัด บริษัท เกเบิ้ลอาร์คอน จำกัด

ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่อง การออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน การก่อสร้างบ้าน ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน ตกแต่งภายในบ้าน และอาคารต่างๆ
ติดต่อสอบถาม พูดคุยกับทางบริษัทฯ ได้ที่

Tel : 0 2 – 4 4 8 – 6 7 5 0 – 1

E-Mail : gable_group@yahoo.com
Website : www.gable.co.th
index


ออกแบบบ้าน | เขียนแบบบ้าน | ต่อเติมบ้าน | รับสร้างบ้าน | ตกแต่งภายใน