Sunday , December 17 2017
Home / Tag Archives: hostel

Tag Archives: hostel

Hostel ที่พักขนาดเล็กแต่ดีไซด์แน่นมาก

hostel-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องการตักตวงความสุขกับธรรมชาติมากกว่าที่พักผ่อน โรงแรมขนาดเล็ก บ้านพักขนาดย่อม เป็นตัวเลือกให้ได้หลับนอนพักผ่อนกายาชาตแบตเก็บเรี่ยวแรงสำหรับท่องเที่ยวกันต่อไป ส่วนใหญ่ที่เห็นมักเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซะมากกว่าที่เลือกใช้บริการแบบนี้ ระยะหลังเริ่มเห็นการให้บริการของโรงแรมขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Hostel …

Read More »